ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νέες Προτάσεις για την Παιδεία 2014, 2015, 2016Στις 7 Νοεμβρίου 2014, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρουσίασε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις τις προτάσεις για το "Νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση», το «Νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών" και για τη "Νέα ενιαία πολιτική για την επιμόρφωση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών λειτουργών".

Οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την έναρξη ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, με στόχο την κατάληξη σε ένα κοινά αποδεκτά πλαίσιο για το κάθε ένα από τα μείζονα θέματα που απασχολούν το εκπαιδευτικό σύστημα.

Στις 23 Μαρτίου 2015, παραδόθηκαν στις εκπαιδευτικές οργανώσεις οι αναθεωρημένες προτάσεις για την "Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών λειτουργών" και το "Σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση" καθώς και η πρόταση για το "Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα", οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που κατέθεσαν οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Στις 2 Οκτωβρίου 2015 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρουσίασε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ την πρόταση για εκσυγχρονισμό του θεσμού των Παγκύπριων Εξετάσεων. Σύντομα ξεκινούν οι απαραίτητες διαδικασίες, με σκοπό οι αλλαγές να ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά. Η νέα πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου για μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.


Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Διαμόρφωση Νέου Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών - Αναλυτική Πρόταση - Δεκέμβριος 2016 30/12/2016
Ενιαία Πρόταση για Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή στο Κυπριακό Δημόσιο Σχολείο 27/09/2016
Πρόταση για τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 20/04/2016
Πρόταση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για καθιέρωση Εξετάσεων Τετραμήνων στη Μέση Εκπαίδευση και για διαχωρισμό των Παγκυπρίων Εξετάσεων σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης και Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 14/04/2016
Πρόταση Επιστημονικής Επιτροπής για εκσυγχρονισμό του θεσμού των Παγκύπριων Εξετάσεων 05/10/2015
Ανακοίνωση - Παράδοση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Έκθεσης για εκσυγχρονισμό του θεσμού των Παγκύπριων Εξετάσεων - 30/ 9/ 2015 05/10/2015
Προχωρά η διαδικασία εφαρμογής των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων - Ολοκληρώθηκε η υποβολή δηλώσεων επιλογής Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού από τους μαθητές Γ’ Γυμνασίου 04/06/2015
Αναδιαμορφωμένος Πίνακας Πλαισίων Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας με βάση το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΝΩΠ) (θα ισχύσει για τους τελειόφοιτους μαθητές της σχολικής χρονιάς 2017-18)
Αντικαθιστά τον Πίνακα ημερομηνίας 20 Μαΐου 2015, στον οποίο έγιναν κάποιες μικρές διορθώσεις/προσθήκες.
22/05/2015
Αναδιαμορφωμένος Πίνακας Πλαισίων Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας με βάση το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΝΩΠ)
(θα ισχύσει για τους τελειόφοιτους μαθητές της σχολικής χρονιάς 2017-18)


20/05/2015
Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος 11/05/2015
Νέα Ωρολόγια Προγράμματα - Παρουσίαση Υπουργού
Nέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Α', Β', Γ' Λυκείου
Πίνακας Πεδίων Β', Γ' Λυκείου
Εξεταζόμενα (γραπτώς) Μαθήματα Α' Λυκείου
Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου και Α' Λυκείου
06/05/2015
Μέσα από το δομημένο διάλογο η συζήτηση για το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 02/04/2015
Δήλωση Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κατά την παρουσίαση των νέων προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος 23/03/2015
Πρόταση Επιτροπής Αναδόμησης/Αναδιαμόρφωσης του Ωρολόγιου Προγράμματος Σπουδών των Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
Πίνακες με το Προτεινόμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης όλων των τύπων
Πίνακες με το Προτεινόμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου και τον Κοινό Κορμό Α Λυκείου με 37 και 35 περιόδους
Πίνακες με το Προτεινόμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου και τον Κοινό Κορμό Α Λυκείου με 37 και 35 περιόδους για τα Ειδικά Σχολεία
Πίνακας με τον Προτεινόμενο Κοινό Κορμό Α,Β,Γ Λυκείου
Πίνακας με τις Κατευθύνσεις Λυκείου: Υποχρεωτικά και Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατευθύνσεων Λυκείου
Πίνακας με τις Κατευθύνσεις Λυκείου: Υποχρεωτικά και Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατευθύνσεων Λυκείου για τα Ειδικά Σχολεία
Πλαίσια Πρόσβασης στα Πανεπιστήμια23/03/2015
Πρόταση - Διαμόρφωση Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών 23/03/2015
Πρόταση - Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) 23/03/2015
Ανακοίνωση - Παραδόθηκαν στις αρμόδιες Επιτροπές οι εισηγήσεις των οργανωμένων συνόλων για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 19/01/2015
Ανακοίνωση - Γόνιμος ο διάλογος με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για την επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών 03/12/2014
Ανακοίνωση - Μαθητές, φοιτητές και γονείς συμμετέχουν στο διάλογο για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος 21/11/2014
Ανακοίνωση - Τα κόμματα σημαντικοί εταίροι στο διάλογο για τον Εκσυγχρονισμό του Εκπαιδευτικού Συστήματος 19/11/2014
Ανακοίνωση - Στα χέρια των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων οι προτάσεις για Εκσυγχρονισμό του Εκπαιδευτικού Συστήματος 07/11/2014
Συνοπτικό Ενημερωτικό Σημείωμα 07/11/2014
Πρόταση - Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση 07/11/2014
Πρόταση - Νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών 07/11/2014
Πρόταση - Νέα Ενιαία Πολιτική για την Επιμόρφωση και την Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών 07/11/2014

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού