ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επιχορήγηση για Αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σχολική Χρονιά: 2016-2017Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, συνεπές στις εξαγγελίες του για προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και μέσων αλλά και ίσων ευκαιριών μάθησης, μετά από εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 27/4/2016, προχώρησε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, στην παραχώρηση χορηγίας €400 για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, και μαθητών που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή οι ίδιοι λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη των άπορων μαθητών, το ΥΠΠ εισηγήθηκε την επιχορήγηση των μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, ώστε να αγοράσουν φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Στους πιο κάτω συνδέσμους παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, η σχετική ανακοίνωση, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα για την εξασφάλιση της επιχορήγησης.


Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ανακοίνωση Υπουργείου: Επιχορήγηση αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές Β΄ Γυμνασίου και Προπαρασκευαστικής τάξης Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων 17/03/2017
Επιχορήγηση αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και μαθητών που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή οι ίδιοι λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα 17/03/2017
Βεβαίωση Δικαιούχου 17/03/2017
Βεβαίωση Φοίτησης στη Β' τάξη ή Προπαρασκευαστική τάξη 17/03/2017
Βεβαίωση συμβατότητας υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές 17/03/2017
Βεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικού υπολογιστή 17/03/2017

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού