ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία Λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου

Κάθε Νηπιαγωγείο/Δημοτικό/Ειδικό Σχολείο, για να λειτουργήσει ως Ολοήμερο, χρειάζεται να εξασφαλίσει σχετική έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης εξετάζει τα σχετικά αιτήματα που υποβάλλονται ενώπιον του από τους Συνδέσμους Γονέων των σχολείων (βλ. Έντυπα Συνδέσμων Γονέων και Σχολικών Εφορειών: "Δήλωση ενδιαφέροντος για εφαρμογή του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Σχολείου"). Στη συνέχεια προωθεί τα αιτήματα, που θεωρεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, στη Γενική Διευθύντρια και στον Υπουργό για έγκριση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα σχολείο ως Ολοήμερο, είναι ο ελάχιστος αριθμός παιδιών που θα δηλώσουν ενδιαφέρον (ελάχιστος αριθμός παιδιών: 16 για τα μικρά σχολεία και 36 για τα μεγαλύτερα σχολεία). Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν σε περιπτώσεις που ένα σχολείο κρίνεται ότι πρέπει απαραιτήτως, λόγω ειδικών συνθηκών (απομακρυσμένη περιοχή/ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας, κ.ά.), να λειτουργήσει ως Ολοήμερο.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού