ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Γενικές πληροφορίες για τα Ολοήμερα Σχολεία

Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ)

Περίοδος Λειτουργίας των ΕΟΣ
Η λειτουργία των ΕΟΣ συμβαδίζει με την περίοδο λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων. Τα ΕΟΣ λειτουργούν τέσσερις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή), από τις 07:45 μέχρι τις 16:00 ή 15:15, και μία ημέρα (Τετάρτη) από τις 07:45 μέχρι τις 13:05.

Σίτιση των παιδιών στα ΕΟΣ
Στις τέσσερις ημέρες που υπάρχει και απογευματινή φοίτηση, προσφέρεται στους μαθητές γεύμα. Το σιτηρέσιο ετοιμάζεται από ειδικούς διατροφολόγους και το φαγητό προσφέρεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που λειτουργεί ως τραπεζαρία. Το κόστος του φαγητού καλύπτεται από τους γονείς. Το μηνιαίο κόστος ανά μαθητή υπολογίζεται στα €43, περίπου. Υπάρχουν πρόνοιες για κάλυψη μέρους ή του συνόλου του κόστους σίτισης για άπορα παιδιά (€470 για κάθε μαθητή τον χρόνο).

Περισσότερες πληροφορίες για τα ΕΟΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης .


Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ), Νηπιαγωγεία (ΠΟΝ), Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΕ)

Περίοδος Λειτουργίας των ΠΟΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΕ
Η περίοδος λειτουργίας των ΠΟΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΕ είναι από την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου μέχρι την τελευταία εβδομάδα Μαΐου. Τα ΠΟΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΕ λειτουργούν καθημερινά, από τις 13:05 μέχρι τις 16:00.

Η συμμετοχή των παιδιών στο θεσμό του ολοήμερου σχολείου είναι προαιρετική. Η φοίτηση, όμως, όσων παιδιών αποφασίσουν να συμμετέχουν στο θεσμό είναι υποχρεωτική μέχρι τις 15:05.


Σίτιση των παιδιών στα ΠΟΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΕ
Τα έξοδα για τη σίτιση των παιδιών και όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις για την προμήθεια/παρασκευή του γεύματος αναλαμβάνουν πλήρως οι γονείς των παιδιών. Το είδος του φαγητού και το πρόγραμμα σίτισης είναι σύμφωνο με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιχορηγεί το σιτηρέσιο περιορισμένου αριθμού άπορων μαθητών με το ποσό των €321 για κάθε μαθητή τον χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού