ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής που θα διέπει την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκεςΤο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης με στόχο τη διαμόρφωση νέας πολιτικής που θα διέπει την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η νέα πολιτική θα στηρίζεται στα θετικά σημεία του υφιστάμενου συστήματος και παράλληλα, θα βελτιώνει τις όποιες αδυναμίες του.

Προς το σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου θα συλλεγούν οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων ατόμων, αρμόδιων αρχών και οργανωμένων συνόλων. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο είναι ανοικτή σε όλους και μπορεί να γίνει μέσω της πιο κάτωιστοσελίδας.


Θέμα Αρχείο
Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού