ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Συμβούλιο της Ευρώπης

Κυπριακή Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ)
(22 Νοεμβρίου 2016 - 19 Μαΐου 2017)Α. Γενικά
Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) από τις 22 Νοεμβρίου 2016 μέχρι τις 19 Μαΐου 2017. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία και το Στρασβούργο σειρά, συναντήσεων, συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων υψηλού πολιτικού και τεχνοκρατικού επιπέδου.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις, η δημοκρατική πολιτότητα και η επικράτηση του κράτους δικαίου αποτελούν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Τις διάφορες δραστηριότητες συντονίζει η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, και η συναρμόδια, σε κάθε περίπτωση, Υπηρεσία, Υπουργείο ή Οργανισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις δραστηριότητες αυτές αναμένεται ότι θα λάβουν μέρος περίπου χίλιοι πεντακόσιοι αξιωματούχοι των 47 Κρατών Μελών και της Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ενέκρινε τη σύσταση Υπουργικής Επιτροπής για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών (Πρόεδρος), Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Παιδείας και Πολιτισμού, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εσωτερικών, με στόχο τον συντονισμό όλων των πολιτικών που απορρέουν από την ανάληψη της Προεδρίας.

Β. Δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει πολύ ενεργό εμπλοκή στην Προεδρία, αφού θα συνδιοργανώσει με τη Γραμματεία του ΣτΕ δράσεις πολιτικών προτεραιοτήτων στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Νεολαίας (ΟΝΕΚ) και του Αθλητισμού (ΚΟΑ). Επίσης συντονίζει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Κύπρο και στο Στρασβούργο. Μέχρι στιγμής έχει συμβάλει καθοριστικά στην οριστικοποίηση του περιεχομένου, των διαδικασιών και στην υλοποίηση της πρώτης απαιτούμενης δράσης που ήταν η επιλογή λογότυπου μέσω σχολικού διαγωνισμού, την οποία κέρδισε ο μαθητής Αλέξανδρος Νεοφύτου του Λυκείου Ακρόπολης.

Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εγκαινιάζεται, στις 22 Νοεμβρίου 2016, από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, με την Έκθεση Έργων Τέχνης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα: «Κρίση - Πρόκληση: Από την Κύπρο στο Στρασβούργο».

Η έκθεση θα βρίσκεται από τις 22 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στο Palais d’ Europe του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, ενώ από την 1η μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η έκθεση, που ταξιδεύει από την Κύπρο στο Στρασβούργο, περιλαμβάνει μια επιλογή από έργα που διακρίθηκαν στον 5ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2015-2016, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη εικαστική δράση που πραγματοποιείται στα σχολεία της Κύπρου. Την έκθεση συμπληρώνουν επίσης έργα παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν καλλιτεχνικά στο πλαίσιο του δεύτερου υπό έμφαση στόχου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σχολική χρονιά 2015-2016, με θέμα: «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της ρητορικής του μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης».


Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ενημερωτικό έντυπο για την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 23/11/2016
Με την έκθεση «Κρίση – Πρόκληση: Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» έγινε η έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ 23/11/2016
Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της ΕΕ στις Βρυξέλλες 23/11/2016
Ενημερωτικό έντυπο για την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 22/11/2016
Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Γαλλικά) 22/11/2016
Κατάλογος Έργων Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» 22/11/2016

Φωτογραφικό Υλικό - Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο»
Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο» Έργα Τέχνης Έκθεσης «Κρίση-Πρόκληση, Από την Κύπρο στο Στρασβούργο»

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού