ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Υποβολή γραπτού αιτήματος από γονείς/κηδεμόνες παιδιών με ειδικές ανάγκες για συνέχιση (Παράταση) της φοίτησης τους στα Ειδικά Σχολεία

  • Οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε Ειδικό Σχολείο και διάγουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν το δικαίωμα για υποβολή αιτήματος προς την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για παράταση φοίτησης. Το αίτημα υποβάλλεται ανά έτος. Σημειώνεται ότι παράταση φοίτησης δεν μπορεί να επιτραπεί αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς κατά την οποία υποβάλλεται το αίτημα, το παιδί έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

  • Οι γονείς μπορούν να αιτηθούν την παράταση φοίτησης του παιδιού τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο ΥΠΠ 38.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού