ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία εγγραφής μελών (άτομα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα) στα Επιμορφωτικά Κέντρα

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει την αίτηση του για συμμετοχή στα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων που επιθυμεί, ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών (1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου μέχρι 2η εβδομάδα Οκτωβρίου). Όσοι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συμπλήρωση και καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορούν να προσέρχονται στα Επαρχιακά Γραφεία των Επιμορφωτικών Κέντρων για να υποβάλουν την αίτησή τους με τη βοήθεια γραμματειακού προσωπικού.

Οι εκπαιδευτές επικοινωνούν, τηλεφωνικώς, με τα μέλη, το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη, και τους προσκαλούν στην πρώτη συνάντηση των ομάδων, για οριστικοποίηση της ημέρας και ώρας διεξαγωγής των μαθημάτων.

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού μελών για λειτουργία των ομάδων (10 στην ύπαιθρο, 13 στην πόλη) και αφού οριστικοποιηθεί η ομάδα, οι εκπαιδευόμενοι καταβάλλουν τα εγκεκριμένα τέλη: €55 στην πόλη, €45 στην ύπαιθρο, €22,50 για κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων και €65 για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Άτομα άνω των 65 ετών, άτομα με πιστοποίηση αναπηρίας/ανικανότητας πέραν του 75%, οι σύζυγοι και τα τέκνα αγνοουμένων και πεσόντων, οι αναλφάβητοι, οι κατάδικοι και τα παιδιά των εγκλωβισμένων δεν καταβάλλουν τέλη.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού