ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατάλογοι Σχολείων

Mέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Ειδικές Μονάδες
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Σχολείων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού