Υπηρεσία Εξετάσεων
Παγκύπριες Εξετάσεις 2019

Θέμα Αρχείο
Αποτελέσματα Παγκυπρίων Εξετάσεων
Γενικός Βαθμός Κατάταξης και Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2019
Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων 2019
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2019
Βαθμολογίες και Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων
Ενημέρωση
Ενημέρωση Παγκύπριων Εξετάσεων
Ενημέρωση Παγκύπριων AAEI Ελλάδας
Θέματα - Λύσεις
Θέματα και Λύσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019
Θέματα και Λύσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων Προηγούμενων Χρόνων
Πρόγραμμα Παγκυπρίων Εξετάσεων
Πρόγραμμα Παγκύπριων Εξετάσεων 2019
Οδηγoί Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019
Τόμος Α
Τόμος Β
Τόμος Γ
Αιτήσεις
Αίτηση / Μηχανογραφικό Δελτίο Συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019
Αίτηση για Παροχή Διευκολύνσεων στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019
Πρακτική Δοκιμασία - Αίτηση Πριμοδότησης 2019
Πρακτική Δοκιμασία - Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης για Διακρίσεις στον Σχολικό Αθλητισμό 2019
Έγγραφα
Εξουσιοδότηση
Βεβαίωση Φοίτησης (Π3)
Πληροφορίες
Στατιστικά Στοιχεία Παγκυπρίων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας