Υπηρεσία Εξετάσεων
Παγκύπριες Εξετάσεις 2019

Θέμα Αρχείο
Πρόγραμμα Παγκυπρίων Εξετάσεων
Πρόγραμμα Παγκύπριων Εξετάσεων 2019
Ενημέρωση
Ενημέρωση Παγκύπριων Εξετάσεων
Ενημέρωση Παγκύπριων AAEI Ελλάδας
Θέματα - Λύσεις
Θέματα και Λύσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων Προηγούμενων Χρόνων
Οδηγoί Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019
Τόμος Α
Τόμος Β
Τόμος Γ
Αιτήσεις
Αίτηση / Μηχανογραφικό Δελτίο Συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019
Αίτηση για Παροχή Διευκολύνσεων στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019
Πρακτική Δοκιμασία - Αίτηση Πριμοδότησης 2019
Πρακτική Δοκιμασία - Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης για Διακρίσεις στον Σχολικό Αθλητισμό 2019
Έγγραφα
Εξουσιοδότηση
Βεβαίωση Φοίτησης (Π3)
Πληροφορίες
Στατιστικά Στοιχεία Παγκυπρίων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων

Yπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού