Υπηρεσία Εξετάσεων
Θέματα Εξετάσεων 2018
Θέματα - Λύσεις Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου 2018

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
1 Νέα Ελληνικά Δευτέρα
14/05/2018
08:00-11:00
42 Οικιακή Οικονομία Τρίτη
15/05/2018
08:00-10:00
10 Ισπανικά Τετάρτη
16/05/2018
08:00-11:15  
47 Φυσική 4 Τ.Σ. Τετάρτη
16/05/2018
08:00-11:00  
25 Λογιστική Πέμπτη
17/05/2018
08:00-11:00  
110
Λογιστική Πέμπτη
17/05/2018
08:00-11:00  
50 Μαθηματικά 2 Τ.Σ. (Π.Κ.) Πέμπτη
17/05/2018
08:00-11:00  
38 Φυσική Παρασκευή
18/05/2018
08:00-11:00  
4 Ιστορία Παρασκευή
18/05/2018
08:00-11:00  
49 Μαθηματικά 4 Τ.Σ. (Π.Κ) Παρασκευή
18/05/2018
08:00-11:00  
43 Μαθηματικά Κ.Κ. Δευτέρα
21/05/2018
08:00-11:00  

Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Θ.Κ.)
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
311 Τεχνολογία & Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ Δευτέρα
21/05/2018
08:00-10:30    

Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Θ.Κ.)
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
200 Μηχανολογικό Σχέδιο Τρίτη
22/05/2018
08:00-10:30  
201 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων Τρίτη
22/05/2018
08:00-10:30  
202 Στατικό Σχέδιο Τρίτη
22/05/2018
08:00-10:30  
208 Μηχαν. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων Τρίτη
22/05/2018
08:00-10:30  
205 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών
(Ελεύθερο Σχέδιο)
Τρίτη
22/05/2018
08:00-11:00  
356 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών
(Ελεύθερο Σχέδιο)
Τρίτη
22/05/2018
08:00-11:00  

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
6 Αγγλικά Τετάρτη
23/05/2018
08:00-11:15    
44 Εικαστικές Εφαρμογές Τετάρτη
23/05/2018
11:45-14:45    

Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
250 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
251 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
253 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
255 Μετρήσεις Ποσοτήτων Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
256 Αρχιτεκτονικό και Προοπτικο Σχέδιο/Διακόσμηση Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
257 Τεχνολογία Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
258 Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών Πέμπτη
24/05/2018
08:00-11:00    
259 Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής Πέμπτη
24/05/2018
08:00-11:00    
260 Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας - Χρυσοχοΐας Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
261 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
262 Λογιστική Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
264 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
265 Εισαγωγή στη Γεωργία - Λαχανοκομία Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
266 Τεχνολογία Κομμωτικής Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    
267 Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Πέμπτη
24/05/2018
08:00-10:30    

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
8 Γερμανικά Πέμπτη
24/05/2018
08:00-11:15    
37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης Παρασκευή
25/05/2018
08:00-11:00    
21 Βιολογία Τρίτη
29/05/2018
08:00-11:00    
5 Λατινικά Τρίτη
29/05/2018
08:00-10:00    

Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Θ.Κ)
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
206 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τρίτη
29/05/2018
08:00-10:30    

Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
300 Μηχανουργική Τεχνολογία Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
301 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
302 Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
304 Τεχνολογία Αυτοκινήτων Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
305 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/ Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
306 Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
307 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
308 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
309 Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
310 Γεμολογία Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
311 Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
315 Τεχνολογία Ανθοκομία - Κηποτεχνία Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
316 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    
317 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τετάρτη
30/05/2018
08:00-10:30    

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
46 Γραφικές Τέχνες Τετάρτη
30/05/2018
08:00-11:00    
11 Τουρκικά Τετάρτη
30/05/2018
08:00-11:15    
24 Πολιτική Οικονομία Πέμπτη
31/05/2018
08:00-11:00    
159 Πολιτική Οικονομία Πέμπτη
31/05/2018
08:00-11:00    
22 Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο Πέμπτη
31/05/2018
08:00-11:30    
19 Χημεία Παρασκευή
01/06/2018
08:00-11:00    
48 Μαθηματικά 4 Τ.Σ. (Θ.Κ) Παρασκευή
01/06/2018
08:00-11:00  

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
15 Πληροφορική Δευτέρα
04/06/2018
08:00-11:00    
36 Αρχαία Ελληνικά Δευτέρα
04/06/2018
08:00-11:00    

Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
100 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Δευτέρα
04/06/2018
08:00-10:30    
101 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Δευτέρα
04/06/2018
08:00-10:30    
105 Μικροϋπολογιστές Δευτέρα
04/06/2018
08:00-10:30    
106 Μηχανική και Κατασκευές Δευτέρα
04/06/2018
08:00-10:30    
107 Γραφικές Τέχνες Δευτέρα
04/06/2018
08:00-11:00    
111 Μεθοδολογία Μελέτης και Σχεδίαση Βιομ. Προϊόντος Δευτέρα
04/06/2018
08:00-10:30    

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
41 Ρωσικά Τρίτη
05/06/2018
08:00-11:15    

Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Π.Κ.)
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
350 Μηχανολογικό Σχέδιο Τρίτη
05/06/2018
08:00-10:30    
351 Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων Τρίτη
05/06/2018
08:00-10:30    
352 Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών Τρίτη
05/06/2018
08:00-10:30    
353 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/ Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων Τρίτη
05/06/2018
08:00-10:30    
354 Στατικό Σχέδιο Τρίτη
05/06/2018
08:00-10:30    
355 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών Τρίτη
05/06/2018
08:00-10:30    
357 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τρίτη
05/06/2018
08:00-10:30    
358 Σχέδιο Μόδας Τρίτη
05/06/2018
08:00-11:00    

Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
312 Τεχνική Πωλήσεων Τρίτη
05/06/2018
08:00-10:30    

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
39 Σχεδιασμός & Τεχνολογία Τρίτη
06/06/2018
08:00-11:00    
45 Αρμονία - Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου Τρίτη
06/06/2018
08:00-11:30    
52 Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. Πέμπτη
07/06/2018
08:00-11:15    
9 Ιταλικά Πέμπτη
07/06/2018
08:00-11:15    

Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ) ΙΙ
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας Παρασκευή
08/06/2018
08:00-10:30    
151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων Παρασκευή
08/06/2018
08:00-10:30    
153 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Παρασκευή
08/06/2018
08:00-10:30    
155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Παρασκευή
08/06/2018
08:00-10:30    
156 Μετρήσεις Ποσοτήτων Παρασκευή
08/06/2018
08:00-10:30    
157 Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία Παρασκευή
08/06/2018
08:00-10:30    
160 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων Παρασκευή
08/06/2018
08:00-10:30    
161 Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών Παρασκευή
08/06/2018
08:00-10:30    

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
23 Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο Παρασκευή
08/06/2018
08:00-11:00    

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
7 Γαλλικά Παρασκευή
08/06/2018
08:00-11:15    


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού