ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚΗ Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, προσφέρει υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών διετούς διάρκειας, πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα από τον Φορέα ΔΙ.ΠΑ.Ε. Τα Προγράμματα καλύπτουν αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, στοχεύοντας στην ικανοποίηση της μεγάλης ζήτησης στην αγορά εργασίας για σύγχρονα επαγγέλματα.

Παραρτήματα της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ λειτουργούν στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο και στεγάζονται στους χώρους των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της κάθε επαρχίας, καθώς και στο νέο υπερσύγχρονο παράρτημα “Absolute Institute of Technical Education - AITE”.

Στόχοι

  1. Απευθύνονται σε αποφοίτους/απόφοιτες Μέσης Εκπαίδευσης
  2. Είναι ανταγωνιστικά, ευέλικτα και βασισμένα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας
  3. Δημιουργούν άρτια καταρτισμένους/καταρτισμένες αποφοίτους/απόφοιτες
  4. Παρέχουν όλα τα εφόδια για πρόσβαση και ένταξη στην αγορά εργασίας
  5. Προωθούν περαιτέρω τη Διά Βίου Εκπαίδευση, με έμφαση στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών.

Επίσημος Ιστότοπος ΜΙΕΕΚ

Σημείο Επαφής
Τηλέφωνο: 22800651
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: circulartech@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας