ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Γενικές ΠληροφορίεςΗ Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) αποτελεί δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχεται σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 15 μέχρι 18 ετών, μέσα από τριετή κύκλο σπουδών. Προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη θεωρητική και την πρακτική, οι οποίες αντίστοιχα στοχεύουν μέσω της προσφοράς ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης και τεχνολογικής-εργαστηριακής εξειδίκευσης, στην προετοιμασία των απόφοιτων μαθητών/μαθητριών για άμεση εργοδότηση στη βιομηχανία, ή για συνέχιση της ακαδημαϊκής τους πορείας σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επιπλέον, η ΜΤΕΕ παρέχει στους/στις μαθητές/μαθήτριες την ευκαιρία να αναπτύξουν ατομικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, δεξιότητες επικοινωνίας και μάθησης, επαγγελματική συνείδηση, καθώς και νοοτροπίες και αξίες, που απαιτούνται για αποτελεσματική απασχόληση και αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Το απολυτήριο της ΜΤΕΕ είναι ισότιμο και ισάξιο με το απολυτήριο Λυκείου και αντίστοιχο με το επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF/EQF).

Η ΜΤΕΕ παρέχεται σε δώδεκα (12) Σχολές, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Παραλίμνι, Αυγόρου, Πάφο και Πόλη Χρυσοχούς, ενώ κλάδοι σπουδών λειτουργούν στην Έμπα, στον Αγρό, στο Όμοδος και στη Σολέα.Σημείο Επαφής
Τηλέφωνο: 22800651
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: circulartech@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας