ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Κλάδοι και Ειδικότητες

Γενικές Πληροφορίες

Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη Θεωρητική και την Πρακτική Κατεύθυνση. Η διάρκεια σπουδών και στις δύο κατευθύνσεις είναι τρία χρόνια. Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, ανεξαρτήτου κατεύθυνσης, οι μαθητές/μαθήτριες της ΜΤΕΕ αποκτούν Απολυτήριο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο του Απολυτηρίου Δημόσιου Εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

Κλάδοι Θεωρητικής Κατεύθυνσης Κλάδοι Πρακτικής Κατεύθυνσης
Μηχανολογίας Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής Δομικών Έργων και Κατασκευών
Εφαρμοσμένων Τεχνών Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γεωπονίας Γεωπονίας
Υπηρεσιών Υπηρεσιών
Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Αισθητικής - Κομμωτικής
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων  
Αισθητικής - Κομμωτικής  
Αμπελουργίας - Οινοποιίας  
Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας  

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κλάδοι και Ειδικότητες Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης ανά Σχολή 2022-2023 08/02/2023
Κλάδοι και Ειδικότητες Θεωρητικής Κατεύθυνσης ανά Σχολή 2021-2022 03/02/2022
Κλάδοι και Ειδικότητες Πρακτικής Κατεύθυνσης ανά Σχολή 2021-2022 03/02/2022
Οδηγός Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 31/05/2016
Περιγραφές Ειδικοτήτων ΜΤΕΕ 30/03/2018

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας