ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία εγγραφής μελών (άτομα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα) στα Επιμορφωτικά Κέντρα

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η πρέπει να υποβάλει την αίτησή του/της για συμμετοχή στα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων που επιθυμεί, ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών (αρχές Σεπτεμβρίου).

Οι Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τα Μέλη (περίπου δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της περιόδου των εγγραφών) και τους/τις προσκαλούν στην πρώτη συνάντηση των ομάδων, για οριστικοποίηση της ημέρας και ώρας διεξαγωγής των μαθημάτων.

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού μελών για λειτουργία των ομάδων (9 στην ύπαιθρο, 11 στην πόλη) και αφού οριστικοποιηθεί η ομάδα, τα Μέλη καταβάλλουν τα εγκεκριμένα δίδακτρα:
  1. Πόλη – Ύπαιθρος: € 55
  2. Κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων: € 27,50
  3. Άτομα 65 ετών και άνω*: € 27,50
  4. Άτομα 65 ετών και άνω που κατοικούν σε κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων*: € 13,75
  5. Άτομα με αναπηρία 75% και άνω*: Δωρεάν

Τα δίδακτρα καταβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει στο διαδίκτυο, μέσα από την υπηρεσία JCC Smart χρησιμοποιώντας τις πιο κάτω επιλογές:
  1. Κατηγορίες
  2. Κυβερνητικές Υπηρεσίες
  3. Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας - Επιμορφωτικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον πιο κάτω σύνδεσμο για απευθείας μετάβαση στον ιστοχώρο πληρωμής:
https://www.jccsmart.com/e-bill/24444085

Για την πληρωμή είναι απαραίτητος ο Κωδικός Εγγραφής, ο οποίος δίνεται κατά την Ηλεκτρονική Εγγραφή από το σύστημα εγγραφών των Επιμορφωτικών Κέντρων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία πληρωμής των διδάκτρων θα δοθούν και από τους/τις Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες με την έναρξη των μαθημάτων.*Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων. Ταυτότητα για τα άτομα άνω των 65 ετών και βεβαίωση για τα άτομα με αναπηρία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας