ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Δίδακτρα – Απαλλαγές Διδάκτρων - Υποτροφίες
Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα των Κ.Ι.Ε. είναι ιδιαίτερα χαμηλά και εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Κυμαίνονται μεταξύ €225 - €410 το χρόνο. Αναλυτικές πληροφορίες για τα δίδακτρα ανά μάθημα και επίπεδο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Απαλλαγές διδάκτρων:
Βάσει αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, διαχρονικά, από την ίδρυση των ΚΙΕ μέχρι σήμερα έχουν θεσπιστεί πολλές κατηγορίες ολικής ή μερικής απαλλαγής διδάκτρων και οι οποίες αφορούν:

  • Τα παιδιά των πολύτεκνων και πενταμελών οικογενειών απαλλάσσονται από την καταβολή του 50% των διδάκτρων, αφού προσκομίσουν σχετικό αποδεικτικό.
  • Το τρίτο, τέταρτο κ.λπ. παιδί της ίδιας οικογένειας, που φοιτά στα KIE, απαλλάσσεται από την καταβολή των διδάκτρων.
  • Παιδιά δυσπραγούντων, που παίρνουν Δημόσιο Βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας, δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, παιδιά εγκλωβισμένων, παιδιά και σύζυγοι πεσόντων, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων και αναπήρων παθόντων, καθώς και οι ανάπηροι παθόντες, απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων σε όλα τα μαθήματα.
  • Οι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Δημόσιας Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, οι εθνοφρουροί, οι τυφλοί τηλεφωνητές και ανάπηροι απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων στις Ξένες Γλώσσες.
  • Τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας σε Τουρκοκυπρίους και Τουρκικής Γλώσσας σε Ελληνοκυπρίους προσφέρονται δωρεάν.
  • Τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας προσφέρονται δωρεάν σε παιδιά Ελληνοποντίων ομογενών και σε όλους τους μη Κύπριους, οι οποίοι αποδεδειγμένα διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε όλες τις απαλλαγές διδάκτρων και τις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εδώ.

Υποτροφίες:
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο 10% του συνολικού αριθμού μαθητών που φοιτούν στις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά και Τουρκικά) προσφέρονται υποτροφίες, ολικές ή μερικές, σε μαθητές/μαθήτριες που διακρίνονται για την επίδοση, το ήθος, την τακτική φοίτηση και με βάση το ακαθάριστο εισόδημα του πατέρα και της μητέρας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου και η κατακύρωση των υποτροφιών στους δικαιούχους γίνεται βάσει αυστηρής μοριοδότησης των κριτηρίων από τριμελή Επιτροπή Υποτροφιών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο όσοι μαθητές φοιτούσαν στα ΚΙE την προηγούμενη σχολική χρονιά. Τα κριτήρια μοριοδοτούνται με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς φοίτησης.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας