ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Γενικές πληροφορίες για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)
Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, (KIE), που άρχισαν να λειτουργούν το 1960 ως Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών, παρέχουν σειρά μαθημάτων σε μαθητές/μαθήτριες όλων των βαθμίδων καθώς και σε ενήλικες, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη διά βίου εκπαίδευση που είναι θεμελιώδες ζητούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα KIE λειτουργούν σε όλη την Κύπρο κάτω από την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και επιτελούν έργο κοινωνικό, με τις παροχές και απαλλαγές διδάκτρων σε διάφορες κατηγορίες μαθητών και υποτροφίες σε όλα τα μαθήματα γλωσσών βάσει ακαδημαϊκών και οικονομικών κριτηρίων.

Λειτουργούν Παγκύπρια 40 KIE (τα στοιχεία επικοινωνίας τους, μπορείτε να τα βρείτε εδώ) και σε αυτά φοιτούν πέραν των 12.000 μαθητών/τριών. Στεγάζονται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την υποδομή και τις δυνατότητες των σχολικών μονάδων που τα φιλοξενούν.

Οι διδάσκοντες είναι πτυχιούχοι και η άσκηση των καθηκόντων τους ελέγχεται σε συστηματική βάση.

Σημείο επαφής
Τηλέφωνο: 22800618
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kie@moec.gov.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας