ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Μαθήματα που διδάσκονται στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - Εξετάσεις - Αναγνώριση των Πιστοποιητικών των ΚΙE

Ξένες γλώσσες:
Οι Ξένες Γλώσσες διδάσκονται μέχρι το επίπεδο Β2 ή Β2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 • Αγγλικά (από τη B΄ Δημοτικού) (ΠΡΚ- Pre-Junior,Δ1,Δ2,Ε1-Ε7)
 • Γαλλικά (από την Ε΄ Δημοτικού) (Δ2,Ε1-Ε6)
 • Γερμανικά (Ε1-Ε6)
 • Ισπανικά (Ε1-Ε6)
 • Ιταλικά (Ε1-Ε6)
 • Τουρκικά (Ε1-Ε6)
 • Ρωσικά (Ε1-Ε6)
 • Ελληνικά για ξενόγλωσσους (Ε1-Ε6)
 • Ελληνικά για Τουρκοκυπρίους (χωρίς δίδακτρα) (Ε1-Ε6)
 • Τουρκικά για Ελληνοκυπρίους (χωρίς δίδακτρα) (Ε1-Ε6)

Όλα τα τμήματα γλωσσών προσφέρονται σε μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων καθώς και σε ενήλικες, σε διαφοροποιημένα τμήματα αναλόγως. Για τα μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών η ύλη των ενηλίκων διαφέρει από εκείνην των μαθητών (για τα Αγγλικά μόνο στα επίπεδα Ε1,Ε2 και Ε3). Αναλυτικές πληροφορίες για τα βιβλία που διδάσκονται στα μαθήματα γλωσσών στα ΚΙΕ μπορείτε να βρείτε εδώ και για τον προγραμματισμό της ύλης εδώ.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Πληροφορική:
Βασικό Επίπεδο
 • Α΄ έτος: Επεξεργασία κειμένου (Word Processing), Βασικές Έννοιες Πληροφορικής – Χρήση ΗΥ και Διαχείριση Αρχείων.
 • Β΄ έτος: Πληροφορίες και Επικοινωνίες (INTERNET), Παρουσιάσεις (Presentation), Φύλλα Εργασίας (Spreadsheets).
 • Γ΄ έτος: Βάσεις Δεδομένων (Using Databases), Εισαγωγή στη θεωρία Πληροφορικής.

Ανώτερο Επίπεδο
 • Επιστήμη Η/Υ (ένα έτος): Αρχές Προγραμματισμού ή IGCSE Computer Studies
 • Προγράμματα εφαρμογών (δύο έτη):
  Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις

Ενισχυτικά μαθήματα για μαθητές Γυμνασίου και Α΄, Β΄ Λυκείου
(Ελληνικά, μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Λογιστική, Γλώσσες, Πληροφορική κ.ά.)

Παγκύπριες Εξετάσεις:
Μαθήματα προετοιμασίας για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας

Λογιστική:
Elementary, Intermediate, Higher

Εξετάσεις – Αναγνώριση των Πιστοποιητικών των ΚΙΕ
Τα άτομα που φοιτούν στα KIE σε όλα τα μαθήματα γλωσσών (εκτός από το ΠΡΚ- Pre-Junior Αγγλικών) παρακάθονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε Ενιαίες Γραπτές Εξετάσεις που ετοιμάζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Επιτυχίας, το οποίο αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ως τεκμήριο:

 • ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ για τα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά (επίπεδο Ε4 και Ε5)
 • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ για τα Αγγλικά (επίπεδο Ε6 και Ε7), Γαλλικά και Γερμανικά (επίπεδο Ε6)

Οι μαθητές, αν το επιθυμούν, μπορούν να παρακαθίσουν και στις πιο κάτω εξωτερικές εξετάσεις:

 • Για τα Αγγλικά: Young Learners (Starters, Movers, Flyers), KET, PET, FCE, GCE O’ / A’, IGCSE, IELTS.
 • Για τα Γαλλικά: DELF
 • Για τη Λογιστική: LCCI
 • Για την Πληροφορική: EC

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας