ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Προτρέπονται όλοι οι πολίτες, όταν επικοινωνούν με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να ακολουθούν την κανονική διαδικασία και να εξαντλούν την ιεραρχία, εκτός και αν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι. Επίσης, οι επιστολές που αποστέλλονται στον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης συστήνεται να διαβιβάζονται σε αυτόν μέσω των οικείων Διευθυντών, Επιθεωρητών και Πρώτων Λειτουργών Εκπαίδευσης,  οι οποίοι και θα διατυπώνουν γραπτώς σχετικές παρατηρήσεις ή και σχόλιά τους. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και αποφεύγεται άσκοπη ταλαιπωρία, αφού ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης για να μπορέσει να εξετάσει ένα θέμα θα πρέπει να έχει πρώτα τις απόψεις των αρμόδιων λειτουργών.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας για παροχή διάφορων πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με όλα τα πιο πάνω θέματα που έχουν ήδη περιγραφεί:


Σε περίπτωση που οι πολίτες χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ακόλουθη διεύθυνση:

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Ακρόπολη, 2006 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22800661/713                            
Τηλεομοιότυπο: 22428277
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
dde@moec.gov.cy

Eπαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Ακρόπολη, 2006 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22800901/662/920                          
Τηλεομοιότυπο: 22305126
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
dde-eparchiako-lef@schools.ac.cy

Eπαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126
4ος όροφος
3011 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25870280                         
Τηλεομοιότυπο: 25305601
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
dde-eparchiako-lem@schools.ac.cy

Eπαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας-Αμμοχώστου
Λεωφόρος Ελευθερίας 65
Ακίνητα Οικονόμου, 1ος όροφος
7102 Αραδίππου
Τηλέφωνα: 24821350/358                     
Τηλεομοιότυπο: 24821380
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
dde-eparchiako-laramm@schools.ac.cy

Eπαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου
Νεόφυτου Νικολαΐδη
Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου, Κτίριο Δ΄
8011 Πάφος
Τηλέφωνα: 26804512/513/514              
Τηλεομοιότυπο: 26306139
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
dde-eparchiako-paf@schools.ac.cy

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα, τα φαξ και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των σχολείων (δημόσιων και ιδιωτικών) Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα των Καταλόγων Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας