ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία πρόσληψης Εκπαιδευτή/Εκπαιδεύτριας - Εκπαιδευτικού για υπηρεσία σε Ολοήμερο Σχολείο

α) Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ)

Εκτός από το μόνιμο προσωπικό, για τα μαθήματα ενδιαφέροντος προσλαμβάνονται/διορίζονται εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης/μοριοδότησης, οι οποίοι/ες υπογράφουν συμβόλαια/συμφωνίες, ως μισθωτοί ορισμένου χρόνου.

β) Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΔΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΣ)

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται τόσο από διορισμένους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς όσο και από αδιόριστους εκπαιδευτικούς με συμβάσεις από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).

Στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, προσφέρονται μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και θέματα ενδιαφέροντος, όπως: Εικαστική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Κιθάρα, Φλάουτο, Κλαρίνο, Σαξόφωνο, Κρουστά Όργανα, Διεύθυνση Χορωδίας, Γενικές Αθλοπαιδιές, Καράτε, Αντισφαίριση, Ταε Κβο Ντο, Παραδοσιακός Χορός, Μπαλέτο, Ρυθμική Γυμναστική, Σκάκι, Ρομποτική από εκπαιδευτικό προσωπικό με ανάλογη εξειδίκευση (εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες - εκπαιδευτικοί). Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό περιλαμβάνει είτε δασκάλους/ες με ανάλογη μεταπτυχιακή εξειδίκευση είτε άλλους/ες ειδικούς πτυχιούχους.


Στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, το πρωινό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των δημοτικών σχολείων/νηπιαγωγείων/ειδικών σχολείων, ανάλογα. Το απογευματινό πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι η διεκπεραίωση της κατ’ οίκον εργασίας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η ατομική βοήθεια και ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά με σοβαρά μαθησιακά προβλήματα, η ενασχόληση των παιδιών σε δημιουργικές εργασίες σε θέματα ενδιαφερόντων και η συμμετοχή τους σε παιδαγωγικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας