ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Προδημοτική Εκπαίδευση

Εγγραφές μαθητών/ριών ηλικίας 3 - 4 6/12 χρονών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία

Διαδικασία εγγραφών
  • Οι γονείς παιδιών ηλικίας 3 - 4 6/12 χρονών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή των παιδιών τους σε οποιοδήποτε νηπιαγωγείο. Συστήνεται, όμως, να υποβάλλουν αίτηση στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, ώστε το παιδί τους να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στο ίδιο σχολείο, δεδομένου βέβαια ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και εγκριθεί για φοίτηση στο συγκεκριμένο σχολείο. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που γονείς προτιμήσουν να εγγράψουν το παιδί τους σε Νηπιαγωγείο εκτός της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, αυτό δεν διασφαλίζει τη συνέχιση της φοίτησης του παιδιού στο ίδιο σχολείο όταν το παιδί θα είναι Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (4 6/12 χρονών και άνω), ούτε δίνει οποιοδήποτε προβάδισμα έναντι άλλων παιδιών κατά την εξέταση της αίτησής τους για μετεγγραφή.

  • Στα δημόσια νηπιαγωγεία προτεραιότητα εγγραφής έχουν τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (4 6/12 χρονών και άνω). Αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις γίνονται δεκτά και μικρότερα παιδιά ηλικίας 3 - 4 6/12 χρονών. Οι αιτήσεις για εγγραφή μικρότερων παιδιών υποβάλλονται συμπληρώνοντας το έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 30 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για τα παιδιά ηλικίας 3 - 4 6/12 χρονών» και εξετάζονται από την Επιτροπή Επιλογής, με βάση συγκεκριμένα Κριτήρια Επιλογής, τα οποία καθορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

  • Την Επιτροπή Επιλογής, με βάση τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς, απαρτίζουν: ο/η πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια του πλησιέστερου Δημοτικού Σχολείου, ένας/μία εκπρόσωπος του Συνδέσμου Γονέων και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια ή ο/η Διεθύνων/Διευθύνουσα του Νηπιαγωγείου.

  • Κατά την επιλογή μικρότερων παιδιών, έχουν προτεραιότητα τα παιδιά εντός της εκπαιδευτικής περιφέρειας του σχολείου. Σημειώνεται ότι τα παιδιά 4 - 4 6/12 χρονών και 3 - 4 χρονών που έχουν αδερφάκια στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση ή στο Δημοτικό Σχολείο που συστεγάζεται ή γειτνιάζει με το Νηπιαγωγείο στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή, θεωρούνται εντός εκπαιδευτικής περιφέρειας.

  • Διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται αιτήσεις για εγγραφή/μετεγγραφή στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας από γονείς παιδιών ηλικίας 3 - 4 6/12 χρονών.

  • Η έγκριση των εγγραφών για παιδιά ηλικίας 3 - 4 6/12 χρονών από τα Νηπιαγωγεία προς τους γονείς γίνεται συνήθως εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Μαΐου.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας