ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Παγκόσμια Εκπαίδευση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Δρ Ιωάννης Σαββίδης
Προϊστάμενος Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Προεδρεύων της Επιτροπής
Τηλέφωνο: 22 800697
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: isavvides@moec.gov.cy

Κίκα Καττάμη
Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Τηλέφωνο: 22 800614
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kkattami@moec.gov.cy

Μάριος Επαμεινώνδας
Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α
Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Τηλέφωνο: 22 800899
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mepaminondas@moec.gov.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας