ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επικοινωνία
euaffairs@moec.gov.cy

Δρ Νίκη Παπαδοπούλου-Παπά
ΠΛΕ, Προϊστάμενη ΓΕΔΥ
Τηλέφωνα: +357 22800697
Τηλεομοιότυπο: +35722806323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: npapa@moec.gov.cy,  euaffairs@moec.gov.cy


Δρ Γιάννης Σαββίδης
Λειτουργός, Γραφείο Γενικής Διευθύντριας και ΓΕΔΥ

Τηλέφωνα: +357 22800996, +357 22800607
Τηλεομοιότυπο: +357 22305974
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: isavvides@moec.gov.cy


Έρικα Δημητρίου
Λειτουργός ΓΕΔΥ 
Τηλέφωνο: +357 22800602
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: edemetriou@moec.gov.cy, erikademetriou@gmail.com


Νικολέτα Ιωάννου
Λειτουργός ΓΕΔΥ
Τηλέφωνο: +357 22800825
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  nioannou@moec.gov.cy


Μάριος Επαμεινώνδας
Λειτουργός ΓΕΔΥ
Τηλέφωνο: +357 22800975
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  mepaminondas@moec.gov.cy


Αρετή Παναγιώτου
Ιδιαιτέρα Γραμματέας Προϊσταμένης ΓΕΔΥ
Τηλέφωνο: +357 22800697, 22809508
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: apanayiotou@papd.mof.gov.cy

Συνεργάτες

Χριστίνα Χατζηθεοδούλου
Λειτουργός ΓΕΔΥ
Τηλέφωνο: +357 22809511
Τηλεομοιότυπο: +357 22305974
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: chadjitheodoulou@moec.gov.cy


Γιάννης Οικονομίδης
Λειτουργός, Γραφείο Υπουργού και ΓΕΔΥ
Τηλέφωνο: +357 22800612
Τηλεομοιότυπο: +357 22806323, +357 22809526
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: yeconomides@moec.gov.cy, yiannise5@gmail.com


Ηλιάνα Χατζηλουκά
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλέφωνο: +357 22809511
Τηλεομοιότυπο: +357 22427559
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: ehadjilouka@papd.mof.gov.cy, eliana_10@yahoo.com

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού