ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ)
(Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα Τεχνικών Σχολών)
     

Εγγραφές και Δίδακτρα

Εγγραφές

Οι εγγραφές στα Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου και συνεχίζονται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών προσόντων, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την 1η Οκτωβρίου του έτους εγγραφής. Άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εγγραφούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν άδειας από τον προϊστάμενο των Προγραμμάτων Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στα πιο πάνω προγράμματα είναι η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα των Προγραμμάτων Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και καταβάλλονται ως ακολούθως:

  • Για τα μονοετή προγράμματα σπουδών (80 περιόδων) τόσο η εγγραφή όσο και τα δίδακτρα προπληρώνονται.
  • Για τα τριετή προγράμματα σπουδών τα δίδακτρα μπορούν να πληρωθούν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση προπληρώνεται μαζί με την εγγραφή στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ενώ η δεύτερη δόση πληρώνεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
  • Για τα δίδακτρα των Προπαρασκευαστικών Μαθημάτων για τις Παγκύπριες εξετάσεις ισχύουν οι κανονισμοί των Kρατικών Iνστιτούτων Eπιμόρφωσης, όπως αυτοί εγκρίνονται από το υπουργείο oικονομικών.

Τα δίδακτρα κατ’ έτος για φοίτηση στα Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι τα εξής:

  • Προγράμματα τριετούς διάρκειας €239,20
  • Προγράμματα μονοετούς διάρκειας €153,78
  • Προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις Παγκύπριες εξετάσεις €410,00

Σημ.: Για όλα τα προγράμματα καταβάλλεται επιπλέον ποσό €8,54 ως τέλος εγγραφής, εκτός από τα
Προπαρασκευαστικά Μαθήματα και τις Παγκύπριες εξετάσεις, για τα οποία το τέλος εγγραφής είναι €10.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας