ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ)
(Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα Τεχνικών Σχολών)
     

Τα Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ) λειτουργούν κάτω υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και σκοπό έχουν:

  • Τη συνεχή επιμόρφωση του τεχνικού προσωπικού ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Την παροχή προπαρασκευαστικών μαθημάτων για τις Παγκύπριες εξετάσεις και για άλλες εξωτερικές εξετάσεις για τις οποίες η ειδική προετοιμασία κρίνεται ως αναγκαία, όπως για παράδειγμα οι εξετάσεις για εξασφάλιση πιστοποίησης Χειριστών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου.
  • Την παροχή της ευκαιρίας στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας ή στην επαγγελματική και προσωπική τους ανέλιξη.
  • Την παροχή ευκαιριών σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο, Λύκειο ή Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.
  • Την παροχή κοινωνικής προσφοράς και ευκαιριών «Δια Βίου Μάθησης» σε άτομα που τους ενδιαφέρει η συνεχής επιμόρφωση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.


Τα ΠΔΒΕΕΚ προσφέρουν τριετή και μονοετή προγράμματα.
Τριετή προγράμματα
Τα τριετή προγράμματα έχουν ως βάση τους την ύλη των αντίστοιχων ημερήσιων προγραμμάτων των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της πρακτικής κατεύθυνσης. Όσοι παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν με επιτυχία προγράμματα τριετούς διάρκειας σε επίπεδο τεχνίτη, λαμβάνουν «Απολυτήριο Βραδινών Μαθημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης». Τα μαθήματα για τα τριετή προγράμματα διδάσκονται 2 φορές την εβδομάδα για 10 περιόδους εβδομαδιαία.

Μονοετή προγράμματα
Οι σπουδαστές που παρακολουθούν ανελλιπώς τα προγράμματα μονοετούς διάρκειας, αποκτούν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τα μονοετή προγράμματα διδάσκονται μία φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια 80 περιόδων σε όλο το σχολικό έτος.

*Επιπλέον, η Διεύθυνση MTEEΚ δύναται να οργανώσει σειρά μαθημάτων για εξετάσεις σε τεχνικά θέματα, δεδομένης της έγκαιρης εισήγησης από ομάδα ενδιαφερομένων όπως επίσης και προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις Παγκύπριες εξετάσεις τα οποία διδάσκονται 4 περιόδους εβδομαδιαίως.

Όσοι/ες σπουδαστές/σπουδάστριες κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και αφού συμπληρώσουν την τριετή φοίτηση στα ΠΔΒΕΕΚ επιτυχώς, το Απολυτήριο τους γίνεται ισότιμο ΅ε το Απολυτήριο Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα δηλαδή ισότιμο όσο αφορά τα Τεχνολογικά και Εργαστηριακά μαθήματα.

Έναρξη μαθημάτων

Μονοετή προγράμματα: Τα προγράμματα ξεκινούν τον Νοέμβριο, με τελευταία ημερομηνία έναρξης τη 15η Νοεμβρίου.
Τριετή προγράμματα: Τα προγράμματα ξεκινούν τον Οκτώβριο με τελευταία ημερομηνία έναρξης τη 15η Οκτωβρίου.

Ενημερωτικό Υλικό


Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Σημείο Επαφής
Τηλέφωνο: 22800651
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: circulartech@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
pdbeek_eidikotitespdbeek_genikes_pliroforiespdbeek_scholes_ana_eparchiapdbeek_eidikotitespdbeek_engrafes_didaktra